Contact Us

Hair O'right International Corporation

No. 18, Gaoping Sec., Jhongfong Rd., Longtan District, Taoyuan City 32544, Taiwan.

Tel : +886-3-4116789

Fax : +886-3-4116779